oddalać


oddalać
oddalać {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk VIIIa, oddalaćam, oddalaća, oddalaćają, oddalaćany {{/stl_8}}– oddalić {{/stl_13}}{{stl_8}}dk VIIb, oddalaćlę, oddalaćli, oddalaćlony {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zmieniać położenie czegoś lub kogoś tak, by dany przedmiot lub człowiek znalazł się dalej od czegoś lub kogoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Prąd oddalał łódź od brzegu. Wojna oddaliła ich od siebie. Oddalić gapiów na bezpieczną odległość. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'powodować opóźnienie terminu czegoś, przesuwać na czas późniejszy; też: czynić mniej realnym, udaremniać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Nieprzewidziane powikłania oddaliły podpisanie umowy. Oddalać chwilę ostatecznego rozstania. Oddalić groźbę wybuchu epidemii. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'powodować utratę, osłabienie więzi uczuciowej z kimś lub z czymś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wzajemne pretensje oddaliły od siebie przyjaciół. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_8}}zwykle dk {{/stl_8}}{{stl_7}}'zwalniać osobę wykonującą prace domowe; odprawiać; też: nakazywać odejść': {{/stl_7}}{{stl_10}}Oddalić służącego. Oddalić pokojówkę. Oddalił go ruchem ręki. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_8}}praw. {{/stl_8}}{{stl_7}}'nie uwzględniać czyichś żądań': {{/stl_7}}{{stl_10}}Oddalać skargę. Oddalić wniosek, oskarżenie. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • oddalać — ndk I, oddalaćam, oddalaćasz, oddalaćają, oddalaćaj, oddalaćał, oddalaćany oddalić dk VIa, oddalaćlę, oddalaćlisz, oddalaćdal, oddalaćlił, oddalaćlony 1. «powiększać odległość między czymś a czymś, kimś albo między kimś a czymś, kimś; odsuwać»… …   Słownik języka polskiego

  • oddalać się – oddalić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przemieszczając się, zmieniać swoje położenie na dalsze względem czegoś, kogoś; odchodzić, odsuwać się, odpływać itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Oddalić się od stołu, od matki. Statek… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oddalić — → oddalać …   Słownik języka polskiego

  • odchodzić — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, odchodzićdzę, odchodzićdzi, odchodzićchodź {{/stl 8}}– odejść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IXd, odchodzićjdę, odchodzićjdzie, odejdź, odszedł, odeszła, odeszli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odbijać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, odbijaćam, odbijaća, odbijaćają, odbijaćany {{/stl 8}}– odbić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIc, odbijaćbiję, odbijaćbije, odbijaćbity {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} rzucając… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odpływać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, odpływaćam, odpływaća, odpływaćają {{/stl 8}}– odpłynąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, odpływaćnę, odpływaćnie, odpływaćpłyń, odpływaćnął, odpływaćnęli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odskakiwać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, odskakiwaćkuję, odskakiwaćkuje {{/stl 8}}– odskoczyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, odskakiwaćczę, odskakiwaćczy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} skacząc, oddalać się; gwałtownie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odwodzić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, odwodzićdzę, odwodzićdzi, odwodzićwódź, odwodzićdzony {{/stl 8}}– odwieść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Vc, odwodzićwiodę, odwodzićwiedzie, odwodzićwiedź, odwodzićwiódł, odwodzićwiodła, odwodzićwiedli, odwodzićwiedziony …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • iść — 1. Alkohol (wino, wódka itp.) idzie, poszedł, uderza, uderzył komuś do głowy, idzie, poszedł komuś w nogi «alkohol zaczyna, zaczął działać na kogoś, powoduje, spowodował u kogoś zawroty głowy, trudności w chodzeniu; ktoś jest pijany»: (...)… …   Słownik frazeologiczny

  • nos — m IV, D. a, Ms. nossie; lm M. y 1. «narząd powonienia, u kręgowców wyższych także początek dróg oddechowych; u ludzi najbardziej wystająca część twarzy znajdująca się między oczami i czołem a ustami» Cienki, długi, duży, krzywy, mały, mięsisty,… …   Słownik języka polskiego